Glasvezel Eindhoven

EindhovenIs glasvezel leverbaar in Eindhoven? Eindhoven behoort tot één van de grotere steden in Nederland. Veel inwoners willen natuurlijk aangesloten kunnen worden op het netwerk van glasvezel. U vindt op deze pagina meer informatie over de beschikbaarheid van glas in Eindhoven.

GlasvezelIsDeelsBeschikbaar

Sommige delen is glasvezel leverbaar

Glasvezel is momentdeel deels leverbaar in Eindhoven. Niet alle gebieden in Eindhoven zijn geschikt voor glasvezel. In die gebieden zult u het nog moeten doen met ADSL of VDSL. Via Eindelijke glasvezel.nl kunt u nagaan welke gebieden wel geschikt zijn voor glasvezel in Eindhoven en welke niet. Op moment van schrijven (mei 2013) zijn grote delen van Noord- en Zuid- Eindhoven klaar gemaakt voor glasvezel. In die gebieden kunt u glasvezel aanvragen. Om er zeker van te zijn of glasvezel wel of niet leverbaar is bij u kunt u het beste een postcode check uitvoeren via uw internet provider.